Gazdálkodás, Közérdekű, Közösségi

A sikeres közgyűlés 3+1 pillére társasházi lakók számára

Mindenki tudja, hogy a közgyűlés összehívása, előkészítése és (általában) lebonyolítása is a közös képviselő feladata, de vajon  tudjuk-e azt is, hogy lakóként milyen feladataink vannak, illetve mivel lehetnénk a közös képviselő segítségére annak érdekében, hogy a közgyűlés gördülékeny és eredményes legyen? Alábbi listánkban felsoroljuk azt a 3+1 dolgot, amelyet egy lakó megtehet (és célszerű megtennie) az éves közgyűlés előtt/alatt.

1. Előzetes egyeztetés, kérdések, igények. Beszéljünk össze lakótársainkkal, szervezzünk egy “elő-közgyűlést”, amelyben felkészülünk a meghirdetett napirendi pontokból, így sokkal gördülékenyebben fog menni, mintha ott helyben kezdenénk el gondolkodni. A társasház gazdálkodásával, pénzügyeivel kapcsolatos kérdéseket jelezhetjük a társasházi Számvizsgáló Bizottság felé, akik ezeket összeírhatják, és egybe gyűjtve közvetíthetik a közös képviselő felé. Ne feledjük, hogy a közös képviselő feltehetőleg a törvényi előírásnak megfelelően fogja elkészíteni a beszámolót és a költségvetési tervezetet, ha annál részletesebb, vagy attól eltérő kimutatást is szeretnénk látni, azt jelezzük előre, ne a közgyűlésen mondjuk el, hogy a kiküldött anyag számunkra nem elegendő vagy nem világos. 

2. Információgyűjtés. Ha karbantartási, felújítási munkálatok lesznek terítéken, vitassuk meg, hogy milyen munkálatokat szeretnénk elvégeztetni, próbáljunk fontossági sorrendet felállítani (ebben persze majd segítségünkre lesz a közös képviselő is, de nem baj, ha van elképzelésünk). Amely munkák elvégzése kapcsán egyetértés van, és komoly a közösség szándéka, ne habozzunk tájékozódni, árajánlatot kérni, hogy a közgyűlésen minél több információ alapján dönthessünk. Ha vannak ötleteink, amelyeket szeretnénk a lakóközösség elé tárni a közgyűlésen, járjunk utána, és próbáljunk meg minél konkrétabb, részletesebb információkkal szolgálni, hiszen egy fél mondatban megfogalmazott javaslatból nem lehet döntést hozni. Sokszor csak fél órányi tájékozódás és néhány telefon heteket spórolhat meg nekünk egy ötlet megvalósításában. 

3. Részvétel és toborzás. Minden közös képviselő kriptonitja: Határozatképtelen közgyűlés és alacsony részvételi arány. Persze, a társasházi jogalkotás valamelyest megkönnyíti a dolgunkat, hiszen a megismételt közgyűlés részvételi aránytól függetlenül határozatképes. Ez elsőre talán jól hangzik, jogilag teljesen helytálló, viszont, a gyakorlatban ez annyit jelent, hogy az egész közösséget érintő kérdésekben mindössze 4-5 lakó hoz döntést. A határozat megszületik, a közös képviselet kötelességének megfelelően végrehajtja azt, és már csörög is a telefon… Ezt ki találta ki, ki szavazta meg, miért nem kérdeztek meg mindenkit, ha ott lettem volna, nemmel szavaztam volna… Az ehhez hasonló konfliktusok és kellemetlenségek elkerülése érdekében ha tehetjük, szervezzük úgy, hogy részt tudjunk venni a közgyűlésen, és erre buzdítsuk tulajdonostársainkat is! Ha a részvételt sehogy nem tudjuk megoldani, segítsük a közösséget annyival, hogy meghatalmazást adunk egy rokonnak, barátnak, esetleg résztvevő lakótársunknak, ebben az esetben azonban ne feledjük: A meghatalmazott nem a mi jogainkat képviseli, csak szavazati jogunkkal él, így előfordulhat, hogy egyes kérdésekben nem úgy nyilatkozik, ahogy mi tennénk. A meghatalmazott saját szavazatától eltérő szavazat leadása csakis írásbeli nyilatkozattal alátámasztva érvényes.

+1 Asszertív kommunikáció. A közgyűlés arra való, hogy megvitassuk a közösséget érintő kérdéseket, amely természetesen a negatív észrevételekre is vonatkozik. Figyeljünk viszont, hogy minden esetben próbáljunk konstruktívak lenni! Ha kritikát fogalmazunk meg, egészítsük ki javaslattal, kérjük lakótársainkat, hogy mondják el, ők hogy látják az adott problémát, próbáljunk meg együtt gondolkodni. Ha erre figyelünk, nemcsak a közgyűlés hangulata lesz kellemesebb, de ha higgadt, előremutató magatartást tanúsítunk, lakótársaink is sokkal inkább komolyan veszik problémánkat. A negatív megjegyzések folyamatos szórását a közösség tagjai “károgásként” foghatják fel, így pedig biztos nem lesz megoldás problémánkra.

Minden kedves Társasházi Polgárnak eredményes projekteket, kollégáinknak pedig kitartást és jó munkát kívánunk a 2022. évi közgyűlési szezonra!