Gazdálkodás, Jogszabály, Közösségi

Ellenőrzés vagy együttműködés? A Számvizsgáló Bizottság működése a gyakorlatban

A Számvizsgáló Bizottság feladata a társasházi törvény szerint a közös képviselet tevékenységének, valamint a társasház pénzügyi működésének felügyelete, ellenőrzése. Jelen bejegyzésünk célja, hogy hiteles információkkal,  gyakorlati tippekkel, hasznos tanácsokkal lássuk el olvasóinkat a közös képviselet és a Számvizsgáló Bizottság gyümölcsöző, hatékony együttműködésének elősegítésére.

Jogi háttér.

A Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény világosan meghatározza a társasházi Számvizsgáló Bizottság feladatkörét, amelyet a Társasház Szervezeti Működési Szabályzata is eszerint ír le:

51. § (1) A számvizsgáló bizottság jogkörében eljárva:

a) bármikor ellenőrizheti a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság ügyintézését, havonként ellenőrzi a közösség pénzforgalmát,

b) *  véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatot, így különösen a számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján elkészített éves elszámolást és a következő évi költségvetést, valamint a szervezeti-működési szabályzat által meghatározott értékhatár felett a bemutatott számlákat,

c) javaslatot tesz a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke és tagjai díjazására,

d) összehívja a közgyűlést, ha a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke az erre vonatkozó kötelességének nem tesz eleget.

A törvény rendelkezéseinek gyakorlati lehetőségei és korlátai.

A Számvizsgáló Bizottság valóban bármikor ellenőrizheti a Társasház üzmeletetési és pénzügyi teendőinek elvégzését. Ennek legegyszerűbb módja, ha felkeresi a közös képviselőt, és előre egyeztetett időpontban betekintést kér a Társasház könyvelésébe, mely kérésnek a közös képviselő köteles eleget tenni. A Számvizsgáló Bizottság szintén jogosult a Társasház működését érintő kifizetések és bevételek számviteli bizonylatairól másolatot kérni. A Társasház bankszámlájáról készült számlatörténetbe/kivonatba betekintést nyerni ezzel szemben csak személyesen van lehetőség, ugyanis a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezései szerint ezeknek sokszorosítása és terjesztése a feltüntetett személyes adatok miatt csak az érintett személyek írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzési munkáját segítheti a közgyűlés által megbízott bankszámla felett rendelkező személy, aki aláírásával jóváhagyja a Társasház bankszámlájáról történő kifizetéseket, így első kézből nyer betekintést a ház kiadásaiba. Az éves beszámoló közgyűlés előtt a közös képviselet általában egyeztetésre hívja a Számvizsgáló Bizottságot, ahol a gazdálkodási kérdések megbeszélésén túl a közgyűlésen tárgyalandó napirendi pontokat is közösen meghatározzák. A közös képviselő díjazása abban az esetben a Bizottság hatásköre, ha a közös képviselő a lakóközösségből kerül megválasztásra, és tevékenységéért cserébe ún. tiszteletdíjban részesül. Amennyiben a közös képviseletet külső cég, vagy vállalkozó látja el, a díjazás az általa adott és a közgyűlés által elfogadott képviseleti ajánlatban feltüntetett mértékű. A képviseleti díj esetleges változását a közös képviselő a kidolgozott éves költségvetésben (azaz a fizetendő közös költségre tett javaslatban) feltünteti, amelyet a költségvetés elfogadásával a lakóközösség tudomásul vesz.

3+1 tanács a hatékony együttműködéshez.

1. Akkor vállaljuk el a feladatot, ha van ambíciónk és kapacitásunk hozzá! A Számvizsgáló Bizottság feladatköre a gyakorlatban általában valamivel több, mint a papírforma szerint. A Bizottság mintegy “kapocsként” funkcionál a lakók és a közös képviselet között, különösen, ha a közös képviselő nem a társasházban lakik. Ők azok, akik közvetlen kapcsolatot tartanak a lakókkal, kéréseiket, észrevételeiket tolmácsolják a közös képviselet felé és helyből segítik a munkáját.

2. A lakóközösség bizalmat szavazott a közös képviselőnek, adjuk is meg neki! A Számvizsgáló Bizottság feladata nem a kukacoskodás, hanem a közös képviselővel való együttműködés. Vegyük komolyan a feladatot, de tartsuk az ellenőrzést ésszerű keretek között és ne hátráltassuk a közös képviselőt feladatainak elvégzésében.

3. Legyünk aktív tagja a közösségnek! Amennyire lehet, vonjuk be lakótársainkat a társasház működésébe, kérjük ki véleményüket, hallgassuk meg észrevételeiket, és közvetítsük gondolataikat a közös képviselet felé. Vigyázzunk, hogy ne adjunk félinformációkat egyik félnek sem, hiszen az konfliktushoz és félreértésekhez vezethet!

+1. Járjunk nyitott szemmel! Ne felejtsük, hogy mi vagyunk a közös képviselet “szeme és füle” a ház körül. Kísérjük figyelemmel a ház állapotát, környezetét, hogy az esetlegesen felmerülő problémákat rögtön jelezni tudjuk a közös képviselőnek.